Технологична модернизация в предприятието - Договор за финансиране № BG-RRP-3.004-0826-C01

На 10.04.2023 г., с подписването на Договор за финансиране BG-RRP-3.004-0826-C01 между Министерство на иновациите и растежа и БУЛТРЕЙД ГРУП ЕООД беше поставено началото на нов проект с изпълнението, на който производствения капацитет на предприятието ще се разшири посредством придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси.

Проектът е с наименование „Технологична модернизация в предприятието“, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация” по Програмата за икономическа трансформация към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на проекта възлиза на 175 600.00      лв., като от тях 87 800.00лв. представляват безвъзмездна финансова помощ (50%) и 87 800.00лв. – собствено финансиране (50%).

Продължителността на проектните дейности е 12 месеца.

Основната цел на проекта е свързана с цифровизацията на производствените процеси и разширяването на производствения капацитет на БУЛТРЕЙД ГРУП ЕООД.

Чрез изпълнението на дейностите по закупуване на новите активи ще бъдат постигнати следните резултати:

  • Повишена конкурентоспособност на БУЛТРЕЙД ГРУП ЕООД посредством оптимизирано производство с иновативна автоматизирана технология;
  • Увеличен производствен капацитет;
  • Подобрено качество на произвежданите продукти;
  • По-кратки срокове за производство и доставка;
  • Намелени разходи;
  • Положителен ефект върху околната среда.
Български

Избрани продукти